Magyar nyelvű jogi dokumentumok

A VCC Live szoftver és szolgáltatások Általános Szerződési Feltételét az alábbiakban töltheti le:

VCC Live Távközlési ÁSZF
(2021.06.28-tól hatályos)

VCC Live Rendszerhasználati ÁSZF
(2021.09.30-tól hatályos)

Korábbi VCC Live Rendszerhasználati ÁSZF

VCC Live Rendszerhasználati ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 18 January 2021

VCC Live Rendszerhasználati ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 02 March 2020

VCC Live Rendszerhasználati ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 25 September 2019

VCC Live Rendszerhasználati ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 25 May 2018

VCC Live Rendszerhasználati ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 02 March 2018

VCC Live Rendszerhasználati ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 01 September 2017

VCC Live Rendszerhasználati ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 01 May 2017

VCC Live Rendszerhasználati ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 01 March 2017

VCC Live Rendszerhasználati ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 18 December 2015

Korábbi VCC Live Távközlési ÁSZF

VCC Live Távközlési ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 21 December 2020

VCC Live Távközlési ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 03 October 2020

VCC Live Távközlési ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 01 September 2018

VCC Live Távközlési ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 31 August 2018

VCC Live Távközlési ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 31 December 2017

VCC Live Távközlési ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 28 February 2017

VCC Live Távközlési ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 17 December 2015

VCC Live Távközlési ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 30 September 2015

VCC Live Távközlési ÁSZF | Hatályba lépés dátuma: 07 September 2014

Online Adatkezelési Tájékoztató 3.2

Online Adatkezelési Tájékoztató 3.2

JOGI NYILATKOZAT

A VCC Live Group Zrt. (1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.) mint a https://vcc.live honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és kizárólagos jogtulajdonosa jelen Jogi nyilatkozat keretében általános tájékoztatást nyújt a Weboldal felhasználási feltételeiről, melyeket a Weboldal valamennyi látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) a honlap böngészésével elfogad.

1. Szerzői jogi védelem

A Weboldal szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldalon megjelenő valamennyi tartalom a VCC Live Group Zrt. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és annak valamennyi szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogának kizárólagos jogosultja. Ezzel összhangban tilos a weboldal ábráit, szövegeit, letölthető dokumentumait, információit vagy egyéb tartalmait bármilyen formában átadni, terjeszteni vagy reprodukálni. A Weboldal tartalmának személyes felhasználás céljából történő letöltése vagy kinyomtatása esetén a Felhasználó továbbra is köteles feltüntetni a VCC Live Group Zrt. nevét és betartani a szerzői jogra vonatkozó, és a szellemi tulajdon védelmét szolgáló jogszabályokban foglalt rendelkezéseket. A tartalom bármilyen, személyes felhasználástól eltérő – így különösen a kereskedelmi vagy marketing célú – felhasználása csak a VCC Live Group Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

1.1. Védjegyek és logók védelme

A Weboldalon feltüntetett valamennyi védjegy és logó védjegyoltalom alatt áll.  A védjegyek és logók bármilyen célból történő használata, felhasználása vagy megjelenítése csak a VCC Live Group Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

1.2. Jogosulatlan felhasználás

A Weboldal bármely tartalmának jogosulatlan felhasználása szerzői jogi és polgári jogi igényeken túl büntetőjogi jogkövetkezmények alkalmazását vonhatja maga után.

2. Felelősségvállalás

A VCC Live Group Zrt. nem vállal felelősséget a Weboldal használatából eredő semmilyen kárért, veszteségért, elmaradt vagyoni előnyért, vagy költségért, és kizár minden, különösen az alábbi okokból eredő felelősséget:

 • a Weboldalon feltüntetett tartalom pontosságának, érvényességének, teljességének hiánya,
 • a Weboldal használata,
 • a Weboldal működőképtelen állapota, nem megfelelő működése vagy bármilyen hibája, üzemzavara
 • vonal- vagy rendszerhiba,
 • az adatátvitel késedelme,
 • vírusok, egyéb rosszindulatú kódok vagy harmadik személyek általi jogosulatlan adatváltoztatás.

A VCC Live Group Zrt. nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldal hivatkozásain keresztül elérhető partnervállalkozások által működtetett webhelyek tartalma megfelelő, és nem felel a hivatkozott weboldalakon elérhető tartalommal összefüggésben felmerült semmilyen kárért, veszteségért, elmaradt vagyoni előnyért, vagy költségért. A hivatkozott weboldalak tartalmát a VCC Live Group Zrt. nem ellenőrizte és nem hagyta jóvá, a hivatkozott weboldalakról letöltött információk felhasználása a Felhasználó saját felelősségére történik.

3. Személyes adatok védelme

A VCC Live Group Zrt. a Weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR”) valamint a hazai adatvédelmi tárgyú jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően kezel, az Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban rögzítettek szerint.

4. Kapcsolattartás

A Weboldal használatával kapcsolatos bármilyen kérdés, észrevétel, valamint a Weboldal tartalmának – részben vagy egészben történő – felhasználására vonatkozó engedély megszerzésére irányuló kérelem esetén az info@vcc.live email címen vehető fel a kapcsolat a VCC Live Group Zrt.-vel.

5. Vegyes rendelkezések

A VCC Live Group Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Weboldal vagy jelen Jogi nyilatkozat tartalmát részben vagy egészben előzetes tájékoztatás nélkül, bármikor megváltoztassa. A Jogi nyilatkozatot érintő esetleges módosításokról és kiegészítésekről a Felhasználó jelen Jogi nyilatkozat frissített tartalmának közzététele útján tájékozódhat.

A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek és a magyar jog az irányadó.

VCC Live Adatfeldolgozói Szerződés | Hatályba lépés dátuma: 26 March 2021

Ügyfélszolgálat

Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége
Előfizető a VCC Live Voice szolgáltatás működésével kapcsolatos hibát munkanapokon Közép-Európai idő szerint 7-20 óráig, munkaszüneti napokon 9-20 óráig telefonon, emailben, angol vagy magyar nyelven, vagy egyéb a Szolgáltató által biztosított elektronikus hibabejelentő felületen jelezheti.

Ügyfélszolgálat telefonszámai:

 • Magyarország: +36 1 9996400
 • Angol ügyfélszolgálat: +44 2086 380169
 • Román ügyfélszolgálat: +40 317 106167
 • Német ügyfélszolgálat: + 493021782516
 • Lengyel ügyfélszolgálat: +48 123 950 886

Ügyfélszolgálati email címe: support@vcc.live

Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés tartalmi követelménye:

 • customer(ek)
 • projekt(ek)
 • felhasználó(k)
 • hiba felmerülésének időpontja
 • hiba gyakorisága
 • hívott vagy hívó telefonszám
 • email cím vagy egyéb azonosító (pl.: név, id)
 • felület megnevezése
 • hiba részletes leírása

Hibaelhárítás menete

Szolgáltató a hibaelhárítást munkanapokon 8:00-tól 17:00-ig végzi. Hibabejelentés esetén Szolgáltató munkaidőben a bejelentéstől számított 4 munkaórán belül, munkaidőn túl, következő nap 12 óráig írásban visszajelez a hiba feltételezhető okáról, a hibajavítás megkezdésének és a hiba elhárításának várható időpontjáról, vagy további információkat kér a hiba azonosítása, reprodukálása vagy javítása érdekében.

Jogviták rendezése

Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető – szolgáltató és előfizető közötti eltérő írásbeli megállapodás hiányában – értékhatártól függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bírósághoz (1035 Budapest, Miklós u. 2.), illetőleg a Székesfehérvári Törvényszékhez (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) fordulhat.