Archive for február, 2015

A jövő a felhőé – 1. rész

Posted on: február 27th, 2015 by dorarapcsak No Comments

Habár a felhőalapú számítástechnikával kapcsolatban még mindig fellángolnak időnként a szakmai viták, ma már nyugodtan kijelenthetjük, hogy a cloud computing térnyerése megállíthatatlannak látszik, és a mobileszközök robbanásszerű terjedése mellett a közelmúlt, a jelen és a közeljövő legfontosabb informatikai trendjéről van szó. Sőt, bizonyos mértékig paradigmaváltásról is beszélhetünk, amennyiben a PC-korszak után – jóval magasabb szinten ugyan, de – egyre több területen térünk vissza a számítástechnika hőskorszakának új elemekkel bővült alapstruktúrájához: a felhasználók gyakorlatilag terminálokon keresztül érnek el jelentős erőforrásokat a felhőben.

VCC Blog - cloud computing - network securityA nagy kérdés: mit nevezünk felhőnek?
A viták, aggodalmak, kétségek igen gyakori forrása, hogy a cloud computing elnevezés igen komplex technológiacsokrot takar, emiatt „mission impossible” minden lehetséges elemét egyetlen definícióba belefoglalni. De orientációként és fogódzóként kiválóan megfelel az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) konszenzussal megalkotott meghatározása: „A felhőalapú szolgáltatások olyan megosztott infrastruktúra-, platform-, vagy alkalmazásszolgáltatások, amelyek virtualizált környezetben az interneten keresztül érhetőek el, és lehetővé teszik az informatikai erőforrások dinamikus üzembe helyezését, felügyeletét és elszámolását.”

Fő kritériumai:

  • adatkapcsolaton keresztül érhető el;
  • önkiszolgáló, standardizált portálfelület;
  • skálázhatóság;
  • felhasználás alapú árazás (pay as you go);
  • tipikusan automatizált folyamatok (nem szükséges operátori közreműködés);
  • standardizált szolgáltatáselemekből kialakított csomagolt megoldás.

A felhő nagy karriert fut be a magánfelhasználók körében is, de sokkal fontosabb a vállalati, céges alkalmazása. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a felhő valamilyen formája minden egyes vállalkozás számára kedvező lehet – ha megfelelően mérik fel az igényeket, felkészülnek rá, és ezek után megfontoltan döntenek. Számtalan előnye van: a cég megszabadul az informatikai rendszer menedzselési terheinek nagy részétől, jelentősen csökken a hardverigény, méretezhetőek a munkafolyamatok, nagy rendelkezésre állás, illetve gyakran (de nem feltétlenül!) olcsóbb is a felhő igénybevétele, mint a saját fenntartású rendszer. Különösen vonzóak lehetnek a vállalkozások számára a legújabb cloudszolgáltatások, melyek az egyre nagyobb számban használt mobileszközök menedzselését is beépítik rendszerükbe.

Felhőtípusok
Karakter szerint jelenleg a következő típusú felhőszolgáltatások (illetve ezek hibridjei) szerepelnek a kínálatban:

  • infrastruktúraszolgáltatás (IaaS – Infrastructure as a Service): olyan szolgáltatás, amely  virtualizáció segítségével tetszőleges alkalmazások és szolgáltatások futtatásához vagy eléréséhez biztosít erőforrásokat
  • platformszolgáltatás (PaaS – Platform as a Service): olyan szolgáltatástípus, amely többféle, azonos szoftverkörnyezetet igénylő alkalmazás fejlesztését/futtatását/elérését biztosítja a felhőben. A környezet alkalmas a benne futó alkalmazások teljes életciklusának végigkövetésére
  • alkalmazásszolgáltatás (SaaS – Software as a Service): olyan szolgáltatástípus, amely egy adott alkalmazás futtatását, elérését biztosítja a felhőben. Az alkalmazások karbantartása és frissítése a szolgáltató feladata
  • desktopszolgáltatás (DaaS – Desktop as a Service): olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a virtuális desktophozzáférést a felhőn keresztül. A virtuális desktopok egy központi szerveren egymástól elszeparálódva tárolódnak

A fentiek mellett még a felhőszolgáltatások közé sorolhatjuk a tárhelyszolgáltatásokat, amelyek egyetlen feladatot látnak el: a szolgáltató ingyen vagy díjért online elérhető tárhelyet biztosít a felhasználónak.

A hozzáférhetőség alapján két fő típus (és ezek hibridje) létezik: a publikus és a privát felhő. A nyilvános felhő esetében a szolgáltató ad mindent, amire a felhasználónak szüksége van, míg a biztonsági okokból az utóbbi időben egyre kedveltebb privát felhőnél a felhasználó (a cég) saját vagy bérelt erőforrásokra építi felhőjét, melynek üzemeltetéséről erre szolgáló szoftverek és szakemberei segítségével gondoskodik.

A cikkhez tartozó második rész: Adatbiztonság és adatvédelem – 2. rész

Api integráció a Virtual Call Centerrel

Posted on: február 13th, 2015 by dorarapcsak No Comments

A Virtual Call Center megoldása lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy saját rendszereiket összekapcsolják a Virtual Call Center szoftverrel a hatékonyabb működés érdekében. Ennek elősegítését szolgálja a fejlesztőknek szánt leírásokat és példakódokat tartalmazó Developers oldal, amely első publikus változatában a VCC Database API és VCC Callback API működésére vonatkozó fejlesztői dokumentációt tartalmazza.

API integráció a Virtual Call Centerrel - VCC Developers oldal


Logikailag felépített menürendszer

Az integráció legnépszerűbb változata az adatbázisok összekapcsolása, amely során az ügyfél adatokat tud lekérdezni a VCC adatbázisából, továbbá igényeinek megfelelően tudja ezeket és a beállításokat módosítani. Az erre vonatkozó konkrét fejlesztői dokumentációt Database API szekció tartalmazza. A leghatékonyabb működéshez érdemes a Virtual Call Center rendszerében történt adatváltozásokkal visszafele is szinkronizálni az ügyfél rendszerét, amelyhez megfelelő megoldást nyújt a VCC Callback API-ja. A fejlesztői dokumentáció azon kívül, hogy részletesen leírja, hogy a Callback API hogyan működik, egy egyszerű példakóddal is segíti az API integráció megvalósítását.

API integráció a Virtual Call Centerrel - Példák, leírások


Példák, leírások

A VCC-vel történő kommunikáció további formája az IVR API, amely lehetőséget biztosít az ügyfélnek, hogy a bejövő hívások IVR-ban történő kezelésénél különböző azonosításokat és lekérdezéseket tudjon megvalósítani a saját adatbázisán keresztül. A specifikus igényeket megvalósító JavaScript kódok megírásához pedig a Script SDK tud segítséget nyújtani. Utóbbi két funkcionalitáshoz kapcsolódó fejlesztői leírások is hamarosan elérhetővé válnak a Developers oldalon.